Liitto

 

Vuoden 2023 vuosikokous

Kotirannan työväentalo, Vaasa
Rakennettu 1947
Omistaa Vaasan pioneerien tuki ry

Tehtävämme

Kansantalojen liitto on perustettu 1950. Sillä on 147 jäsenjärjestöä. Liiton tarkoituksena on:

 

tukea ja ohjata

yleishyödyllisiä tarkoitusperiä palvelevaa työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen sekä muiden toimitilojen rakentamista, hoitoa ja käyttöä.

edistää

kansansivistys-, kulttuuri- ja raittiustyötä.

yhdistää

ja ohjata jäsenjärjestöjen toimintaa.

Liitto opastaa jäsenyhdistyksiään Suomen Kotiseutuliiton jakamien seurantalojen korjausavustusten hakemisessa sekä antaa jäsentalojensa talokohtaisista avustuksista lausuntonsa Seurantalojen Neuvottelukunnalle. Kansantalot saivat korjausavustuksia vuonna 2021 yhteensä 247 000 euroa.

Liitto valmistelee myös muiden tukijoiden, kuten osuuskunta Tradekan työväentalojen toiminnalliseen kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia.

Liitto järjestää jäsenyhdistyksilleen koulutusta vuosittain vuosikokouksen yhteydessä.
Koulutuksissa on viime vuosina käsitelty muun muassa verotuskysymyksiä, Leader-hankerahoitusta ja korona-avustuksia. Koulutusta järjestetään myös verkkokoulutuksena alkaen tammikuusta 2022.

 

Liiton toiminnanjohtaja ja hallitus

Kati Tyystjärvi

Toiminnanjohtaja
toimisto@kansantalot.fi
Puh. 0409015214

Raimo Puikko

Puheenjohtaja
Tervola

Kati Tyystjärvi

Varapuheenjohtaja
Vantaa

Jäsenet

Sauli Hyöppinen

Tornio

Katja Etolin

Karkkila

Jari Pajukoski

Pori

Teuvo Saarinen

Turku

Jukka Nieminen

Hyvinkää
Varajäsen

Terttu Huttu-Juntunen

Suomussalmi
Varajäsen

Vuoden 2022 vuosikokous:

Pori 21.-22.5.2022

Vuoden 2023 vuosikokous: Vaasa

Vuoden 2024 vuosikokous: Vantaa

Hunsalan työväentalo

Loppi, v 1911.
Omistaa Hunsalan työväenyhdistys
Kajastus ry