Kati Tyystjärvi aloittaa seurantaloasiain neuvottelukunnassa 2023

Kati Tyystjärvi aloittaa seurantaloasiain neuvottelukunnassa 2023

Kansantalojen liitto ry:n toiminnanjohtaja Kati Tyystjärvi aloittaa Suomen Kotiseutuliiton alaisessa seurantaloasiain neuvottelukunnassa 2023. Hän seuraa tehtävässä Riku Aholaa, joka siirtyy neuvottelukunnan varajäseneksi. Tyystjärvi toteaa, että neuvottelukunta on oivallinen paikka edistää seurantalojen taloryhmien yhteistyötä ja valvoa talojen etuja.

Suomen Kotiseutuliiton alainen seurantaloasiain neuvottelukunta on tärkeä elin jaettaessa valtion korjausrakennusavustuksia seurantaloille.

Liitolle vuoden 2021 arkistoteko -kunniamaininta

Liitolle vuoden 2021 arkistoteko -kunniamaininta

Kansantalojen liiton arkistoprojekti palkittiin lokakuun 2021 lopulla vuoden arkistoteko -kunniamaininnalla. Palkinnon kävivät noutamassa projektityöntekijä Anu Järveläinen ja liiton toiminnanjohtaja Riku Ahola. Arkistojen päivän työryhmä totesi, että ”Talot ja niissä tapahtuva toiminta ovat tärkeä osa Suomen aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä. Kansantalojen Liiton ja Kansan Arkiston ”Kansantalojen arkistot talteen” -yhteisprojektissa kartoitettiin kansantaloissa olevat arkistot ja koordinoitiin niiden arkistoiminen. Monissa tapauksissa aineistoa löytyi talon koko toimintahistorian ajalta. Asiakirjojen lisäksi talteen saatiin myös valokuvia, historiikkeja ja äänitteitä. Useilta paikkakunnilta saatiin taltioiduksi myös ainutlaatuista varhaisnuorisotyön historiaa. Aineiston kokoaminen on ollut merkittävä työ. Ilman yhteistyöprojektia aineistot olisivat mitä todennäköisimmin ajan oloon tuhoutuneet.”